REGULAMIN REZERWACJI I NOCLEGU.

KAŻDA OSOBA ZAINTERESOWANA NOCLEGIEM W NASZYM OBIEKCIE MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM NA ETAPIE REZERWACJI.

REGULAMIN NOCLEGU W OBIEKCIE DOBRANOCKA:

 1. Doba hotelowa trwa w godz. 14.00- 12.00.
 2. O skróconym pobycie (niż ten na który była rezerwacja) należy poinformować wcześniej, co najmniej 24h przed wyjazdem. Brak takiej informacji skutkuje zapłatą za cały okres  wcześniejszej rezerwacji.
 3. O przedłużonym pobycie (niż ten na który była rezerwacja) należy poinformować wcześniej,  co najmniej 24h. Brak takiej informacji może skutkować brakiem wolnego pokoju.
 4. Rezerwacja, która została zrobiona w dniu przyjazdu po godz. 14-tej nie może być anulowana. Za taką rezerwację Klient zobowiązany jest zapłacić.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00
 6. Za klucze do drzwi wejściowych oraz pokoju odpowiada osoba, która je otrzymała. Koszt zgubionych kluczy wynosi 100 zł.
 7. W obiekcie obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ PALENIA. Kara za palenie w obiekcie to 200 zł., które będzie niezwłocznie egzekwowane .
 8. W obiekcie obowiązuje ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU w częściach wspólnych budynku oraz zakaz organizowania jakichkolwiek imprez alkoholowych bez zgody właściciela. Kara za spożywanie alkoholu w miejscach wspólnych wynosi 200 zł.
 9. Osoby nadużywające alkoholu lub uciążliwe dla innych lokatorów będą usuwane z obiektu poprzez interwencję odpowiednich służb.
 10. W obiekcie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku do siebie.
 11. Szanuj rzeczy udostępnione przez obiekt. Za wszelkie poczynione szkody odpowiada każdy z osobna, za co będzie obciążony finansowo.
 12. Lodówki są ogólnodostępne. Każdy lokator korzysta z nich z własnej woli. Nie odpowiadamy za ewentualne braki pozostawionego jedzenia.
 13. Obiekt jest monitorowany z możliwością obrazu online na żywo.

 

RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Dobranocka Monika Malczewska  informuje Państwa, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dobranocka Monika Malczewska ul. Tkaczy 23A 01-346 Warszawa NIP: 758-216-20-51
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dobranocka Monika Malczewska ul. Tkaczy 23A 01-346 Warszawa lub mailowo: biuro@taniekwaterowanie.pl
 3. Inspektor ochrony danych w Dobranocka Monika Malczewska nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Pana/Panią poprzez pocztę internetową.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

       Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@taniekwaterowanie.pl