Regulamin SMS DobraNocka

Regulamin usługi „SMS DobraNocka”

                   I.   Uwagi ogólne:

 1. Usługa „SMS DobraNocka” dostępna jest dla sieci: Orange, Plus, T-Mobile, Play.
 2. Usługę świadczy DobraNocka tanie kwaterowanie Monika Malczewska z siedzibą 01-346 Warszawa ul. Tkaczy 23A, NIP:758-216-20-51.

                II. Zasady korzystania z usługi „SMS DobraNocka”:

 1. W celu korzystania z usługi „SMS DobraNocka” należy wysłać 1 wiadomość SMS Premium na numer 7936.
 2. Treść wiadomości SMS Premium powinna być następująca:

                               Dobranocka Imię Nazwisko

 1. Wysłanie jednej wiadomości SMS Premium kosztuje 11,07 zł. brutto.
 2. Kwota 11.07 zł. brutto jest w całości zaliczona na poczet wynajmowanego Lokalu.
 3. W przypadku rezygnacji z noclegu kwota ta nie podlega zwrotowi.
 4. Klient korzystający z naszej usługi zaraz po wysłaniu wiadomości SMS Premium otrzyma SMS zwrotny z informacją o przyjęciu potwierdzenia rezerwacji.
 5. Opłaty za korzystanie z usługi „SMS DobraNocka” pobierane są przez Operatora.
 6. Obiekt noclegowy zobowiązany jest do zagwarantowania lokalu, na który przyjął potwierdzenie rezerwacji. W przypadku gdy obiekt noclegowy nie jest w stanie wypełnić zobowiązania musi zapewnić Klientowi alternatywny nocleg o takim samym lub wyższym standardzie oraz pokryć koszty związane z transportem do alternatywnego lokalu.
 7. Reklamacje należy przesyłać na adres email: biuro@taniekwaterowanie.pl

           III.   Postanowienia końcowe:

 1. Firma DobraNocka tanie kwaterowanie Monika Malczewska zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmiany będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 2. Korzystanie z Usługi „SMS DobraNocka” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.